EN NL

LAB Verduyn BV biedt lastechnische ondersteuning op het gebied van:

verder
nieuws
LAB Verduyn BV is
aangesloten bij het IWCR.
Bekijk het certificaat.

dakar

WELKOM BIJ LAB A. VERDUYN B.V.

CERTIFICERINGEN

OPLEIDINGEN

WPS SERVICE

TROUBLESHOOTING

INSPECTIE

QA/QC


Certificeringen: Kwaliteitssystemen volgens ISO 3834 (voorheen EN 729)

De ISO 3834-2 (voorheen EN 729) certificatie is een algemeen geldende Europese norm ten aanzien van de kwaliteitsborging van het lassen binnen bedrijven. Wij inventariseren de werkzaamheden van het bedrijf en welke middelen zij tot hun beschikking hebben. Na vaststelling hiervan wordt vastgelegd hoe het gehele proces verloopt.

Aan de hand van deze rapportage wordt vastgesteld waar het bedrijf aan de ISO 3834-2 normen voldoet en waar niet. Met die bevindingen wordt een plan opgesteld om de normering toch te halen, bijvoorbeeld door kwalificering van de lassers het opstellen van standaard lasinstructies of het laten volgen van bepaalde opleidingen.

Als aan de door onze opgestelde kwaliteitssysteemeisen is voldaan, wordt het bedrijf door middel van een aantal audits beoordeeld. Als aan alle eisen is voldaan wordt er door de certificerende instantie het ISO 3834-2 certificaat afgegeven.